Nieuwe leden

Iedereen is welkom!

Maar vanaf welke leeftijd mag je bij de Scouts?

Rond die beginleeftijd van onze jongste leden (de kapoenen) bestaat er binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen een algemene regel: "een kind kan aansluiten bij de kapoenen als hij of zij 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende werkjaar ofwel in het eerste leerjaar zit". Een werkjaar loopt van september tot en met augustus.

Takken

Leeftijdsgroepen heten bij de scouts "takken":

  • Kapoenen: 6 tot 8 jaar (2 jaar kapoenen)
  • Welpen: 8 tot 10 jaar (2 jaar welpen)
  • Pioniers: 10 tot 12 jaar (2 jaar pioniers)
  • Jonggivers: 12 tot 14 jaar (2 jaar jonggivers)
  • Givers: 14 tot 17 jaar (3 jaar givers)
  • Jins: 17 tot 18 jaar (1 jaar jins)
  • (leiding): +18 jaar

Onze activiteiten

Het Scoutsjaar gaat officieel van start met onze jaarlijkse "overgang". Deze gaat elk jaar door op de derde zaterdag van september. Op deze dag gaan de oudste leden van elke tak over naar de volgende tak. Dit gebeurt met een toffe ceremonie, de voorstelling van de nieuwe leidingsploeg, een hapje en een drankje én een gezellige babbel om het jaar goed in te zetten.

Onze wekelijkse vergaderingen gaan meestal door op zondag en starten om 9u30 in onze scoutslokalen in de Egied Segerslaan. We eindigen meestal om 12u30 in onze andere Scoutslokalen in de Gebroeders de Wachterstaat. Uiteraard wordt wel eens van deze regel afgeweken, maar dan vindt u alle nodige details in het programma van de betreffende tak: tochten die een hele dag duren, avondvergaderingen tijdens examens, weekendjes wanneer het kan...

Het scoutsjaar eindigt natuurlijk met een hoogtepunt: de zomerkampen! In onze groep vinden de kampen van de verschillende takken altijd plaats in dezelfde periode. Kampen van de jongste takken zijn korter, kampen van de oudere takken duren langer. Maar alle takken komen dezelfde dag terug van kamp (15 juli). Dat maakt het praktisch makkelijk voor ouders die kinderen in verschillende takken hebben.

Eens proeven?

Tijdens het jaar organiseren we ook "open vergaderingen", dat zijn vergaderingen specifiek gericht op jongeren die eens kennis willen maken met scouting. Uiteraard zijn nieuwe leden ook op elk ander moment welkom, gewoon om eens te proeven. Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om eerst 2 keer te proberen. Zo kan je eens testen of het je bevalt.

Als je vervolgens beslist om te blijven komen, dan kan je je inschrijven. Je betaalt lidgeld voor een scoutsjaar (september tot augustus). Het grootste deel van dit lidgeld gaat naar de verzekering, zo is elk lid tijdens alle scoutsactiviteiten (vergaderingen, kampen, verplaatsing van en naar het lokaal) verzekerd. Bovendien ontvangt elk lid een tijdschrift van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Een klein deel van het lidgeld houdt de groep zelf voor een vlotte werking, maar dit komt de leden uiteraard steeds ten goede (kopiëren programmaboekjes, aankoop kampmateriaal, spelmateriaal...).

Heb je nog bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons via deze site te contacteren, of spreek ons gerust aan in onze lokalen.

Graag tot snel!